Behandelovereenkomst

Tijdens het eerste gesprek ontvangt u een verkorte vorm van de behandelovereenkomst. Daarin vindt u de ‘huisregels’ die gelden tijdens uw behandeltraject in onze praktijk. Vraagt u gerust om uitleg als iets niet duidelijk is. Soms is het nodig om uw gegevens (of die van uw kind) met andere zorgverleners te delen. Wij vragen daarvoor altijd eerst uw schriftelijke toestemming.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wanneer u door een arts naar een logopedist bent verwezen, wordt de behandeling vergoed, eventueel verrekend met uw eigen risico. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar en kunt u bij hen opvragen. Onze praktijk heeft ook dit jaar met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.