Behandelovereenkomst

Tijdens het eerste gesprek ontvangt u een verkorte vorm van de behandelovereenkomst. Daarin vindt u de ‘huisregels’ die gelden tijdens uw behandeltraject in onze praktijk. Vraagt u gerust om uitleg als iets niet duidelijk is. Soms is het nodig om uw gegevens (of die van uw kind) met andere zorgverleners te delen. Wij vragen daarvoor altijd eerst uw schriftelijke toestemming.

Vergoeding

Logopedie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering. Wanneer u door een arts naar een logopedist bent verwezen, wordt de behandeling vergoed, eventueel verrekend met uw eigen risico. De tarieven verschillen per zorgverzekeraar en kunt u bij hen opvragen. Onze praktijk heeft ook voor 2020 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor vergoeding van logopedie bij uw zorgverzekeraar, heeft u een verwijzing van een arts nodig.

Onze praktijk werkt samen aan een multidisciplinaire aanpak voor (long)revalidatie na COVID-19 met therapeuten in het Leefstijlcentrum Wijchen Gezond, gevestigd op Passedwarsstraat 69C te Wijchen. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op.