Specialisaties

Logopediepraktijk Wijchen kent een aantal specialisaties.

  • OMFT: oromyofuctionele therapie: Leonie Reijnen heeft zich gespecialiseerd in deze therapie, meer hierover vindt u onder het kopje ‘Logopedie en tandheelkunde‘.
  • Prelogopedie: Monique Beuming heeft zich gespecialiseerd op het gebied van de preverbale logopedie. Hierover vindt u meer informatie u onder het kopje ‘preverbale logopedie‘.
  • Sensorische Integratietherapie: de manier waarop wij de wereld met al onze zintuigen waarnemen is belangrijk bij ons functioneren in die wereld. Niet alleen voor ons bewegen maar ook voor ons communiceren: de mondmotoriek, spraak-, taal- en stemontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van de luistervaardigheden hangen af van de mate van alertheid en activering van de zintuigen. Kinderen met problemen in de sensorische (zintuiglijke) informatieverwerking zijn daarom niet alleen gebaat bij fysiotherapie en ergotherapie, maar kunnen ook door logopedie geholpen worden. Het aanbod van oefeningen en materialen is gevarieerder dan de reguliere logopedische behandeling omdat uw kind meer aangesproken moet worden op zijn zintuigen, houding en evenwicht.