Hanneke Driessen

Logopedist

Mijn naam is Hanneke Driessen – Kors. Sinds 2006 ben ik met veel plezier werkzaam als logopediste binnen deze praktijk. Tussendoor heb ik kort gewerkt in het basisonderwijs.

Ik richt me met name op de behandeling van kinderen die o.a. problemen ondervinden in hun articulatie, taalbegrip, woordenschat, woordvinding, zinsbouw en auditieve vaardigheden. De afgelopen jaren heb ik me gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met lees- en spellingsproblematiek.

Het werken met kinderen blijft me iedere dag intrigeren. Ik vind het belangrijk om kinderen zich op hun gemak te laten voelen. Op een creatieve manier probeer ik de behandeling zo leuk mogelijk vorm te geven. Een gemotiveerd kind leert het meest!

hanneke@logopediewijchen.nl