Spraak

U merkt dat uw kind bij het vertellen van zijn/haar verhaal gaat stotteren, onduidelijk blijft spreken, moeilijk op woorden kan komen of moeite blijft houden met het vormen van zinnen. Soms zal het vermijdingsgedrag vertonen door heel stil te worden of net veel te druk. Spraak- en taalproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van uw kind en het functioneren in een groep van leeftijdsgenootjes. Oudere kinderen kunnen voor hun omgeving onduidelijk blijven praten wat een emotioneel of sociaal probleem kan zijn.

Deze spraakproblemen kunnen liggen aan een slappe mondmotoriek of aan de planning van de woorden of zinnen. Soms is er een onderliggend taal- of gehoorprobleem. Met behulp van onze adviezen en oefeningen kan de spraak van uw kind zich optimaal ontwikkelen.