Lezen en spellen

Al in de kleuterklas wordt uw kind voorbereid op het leesproces. In groep 3 kan duidelijk worden dat uw kind mogelijk dyslexie heeft: het kan het tempo van het lezen en spellen in de groep moeilijk volgen. Maar ook vóór die tijd kunnen er al signalen zijn die hier op wijzen.

Logopedie kan uw jonge kind helpen met oefeningen die auditieve vaardigheden stimuleren. Ook in een later stadium kunnen we uw kind begeleiden bij leesproblemen. Sommige van ons zijn gespecialiseerd om uw kind methodisch te begeleiden in het vloeiend leren lezen.