Logopedie

Ieder kind leert in zijn kinderjaren communiceren. Spelenderwijs ontwikkelen kinderen hun zintuigen, bewegings- en spraakmotoriek. Meestal gaat dat (bijna ongemerkt) vanzelf goed.

Sommige kinderen hebben hier wat meer moeite mee. Zij kunnen problemen hebben op het gebied van de taal of de uitspraak. U als ouder, het consultatiebureau, de peuterspeelzaal, leerkrachten van de basisschool of de Logopedische Dienst kunnen een communicatieprobleem signaleren of vermoeden. Het kind met minder mogelijkheden moet leren zo optimaal mogelijk te communiceren. Deze kinderen kunnen baat hebben bij een behandeling door een logopedist. Spelenderwijs bouwen aan een betere communicatie.