Taal

Bij elke leeftijd van uw kind horen bepaalde communicatievaardigheden. Soms is het gewoon nodig dat het daarbij wat hulp krijgt. Bijvoorbeeld omdat uw kind moeite heeft met concentratie, luisterhouding of geheugen. Meertalige kinderen die het Nederlands maar niet onder de knie krijgen en ook in hun moedertaal een achterstand hebben kunnen we begeleiden met taaltherapie. U krijgt adviezen voor thuis mee.

Wij helpen wanneer er bij uw kind neurologische problemen zijn waardoor de communicatie met uw kind maar langzaam opgang komt.Immers een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn communicatie beperkt is, kan leren op een aangepaste manier optimaal te communiceren.

Voor meer informatie kunt u doorklikken naar kindentaal.