Gehoor

Het lijkt of uw kind niet goed hoort, of het gehoorde niet goed verwerkt.Dat kan komen door een aanhoudende chronische middenoorontsteking die slechthorendheid veroorzaakt, of door een zwak auditief geheugen of moeite met het onthouden van spraakklanken. De vaardigheden om het gehoorde te verwerken, noemen we de auditieve vaardigheden en heeft het kind onder andere nodig bij het aanvankelijk leren lezen/spellen. Wij kunnen uw kind helpen met het verbeteren van deze vaardigheden.