Kwaliteit

De werkzaamheden in de praktijk worden uitgevoerd volgens de regels en richtlijnen van de Nederlands Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Alle logopedisten die werkzaam zijn binnen onze praktijk zijn allround opgeleid en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici. Door middel van gerichte bij- en nascholing houden wij onze kennis en vaardigheden optimaal op peil om u adequaat van uw logopedische klachten af te helpen.

Mocht u niet tevreden zijn over uw behandelend logopedist, praat hierover dan eerst met haar. Zij zal u wijzen op onze beroepscode. Meer informatie vindt u in onze folder van onze beroepsvereniging NVLF.