SMTA (Speech and Music Therapy for Aphasia)

Mensen met een afasie of verbale apraxie worden behandeld met een combinatie van muziek en logopedie. Op basis van dit idee ontwikkelde Revalidatie Friesland de SMTA, een therapie die is opgezet vanuit de gedachte dat muziek, met name melodie en ritme, de vloeiendheid van het spreken kan ondersteunen. De oefeningen worden door patiënt en therapeuten samen gezongen, aansluitend gevolgd door het ritmisch spreken en het gewoon spreken van de oefeningen. De oefeningen worden door muziektherapeut Miranda op den Brouw en logopedist Cecile Eyck op maat gemaakt voor de individuele patiënt vanwege ieders persoonlijke omstandigheden en achtergrond.