Taal/spraak

Uw hersenen spelen een belangrijke rol bij het spreken en gebruiken van taal. Als u te maken heeft gehad met een hersenincident of -ziekte kan het spreken of het begrijpen van taal een probleem voor u zijn.

Vaak bent u in het ziekenhuis of revalidatiecentrum al begonnen met therapie. Wij helpen u verder door samen te oefenen. Waarna:

  • u makkelijker woorden vindt
  • u de taal beter begrijpt
  • u beter communiceert, eventueel door gebruik van ondersteunende middelen
  • uw spreektempo en articulatie is verbeterd
  • uw mond- en gezichtsspieren beter functioneren

Voor meer informatie kunt u doorklikken naar afasie.