Neurologische aandoeningen

Bij neurologische aandoeningen is ook vaak sprake van problemen op het gebied van het slikken, spreken, de taal of de stem, kortom op logopedisch gebied.
Enkele van deze problemen n het inzetten van logopedie hierbij zijn onder dit kopje verder uitgewerkt.